FISK

Guldfisk | Guldemder | Guldemder i leg | Koi | Guldsude

Vi har nu kørt med vores nuværende størrelse dam siden 2001 og de fleste af fiskene har med tiden vokset sig pænt store. Vi har selvfølgelig også mistet fisk undervejs, dette er næsten uundgåeligt, men vi forsøger at være meget opmærksomme på vandværdier og ændret adfærd hos fiskene, så vi kan stoppe et eventuel sygedomsudbrud i opløbet.

EmderVores fisk går ude året rundt, og tilpasser sig årstidernes skiften. Vi bruger et godt foder (koifoder), og sørger for at fodre fiskene godt hele sommeren til langt hen på efteråret. Når sommeren er på sit højeste, får fiskene foder med meget protein flere gange om dagen, helst i mindre portioner, så de spiser det hele Der må ikke ligge foder tilbage i vandet

Når vandtemperaturen falder til 4-6 grader stopper vi fodringen. Netop dette kan være svært lige i overgangsperioden, for fiskene er nærmest "tamme", og selvom deres bevægelser bliver langsommere i takt med, at vandet bliver køligere, så kommer de til foderstedet for at tigge, straks de hører vore fodtrin. På et tidspunkt er vandet så koldt, at fiskene mister deres appetit. De går i dvale, og søger oftest ned på det dybeste sted i dammen, hvor de står stille i vandet med mindst mulig bevægelse. Det er derfor vigtigt ikke at have pumpe eller anden vandstrøm på det helt dybeste sted om vinteren, for selv den lille vandstrøm vil bevirke, at fisken da ville skulle bruge kræfter og energi på at stå stille i vandet.

Umiddelbart vil man synes, at det er synd for fisken, at de ikke får foder i en meget lang vinterperiode, men det kan i virkeligheden få katastrofale følger, hvis der fodres i for koldt vand. Fiskenes fordøjelse går i stå, og foderet vil stå og rådne i fiskens tarmsystem med sygdom eller død til følge.

Om foråret, når vandtemperaturen stiger og fiskene igen er begyndt at røre på sig, starter vi fodringen roligt op igen. Fiskenes immunforsvar kan være temmelig svækket ovenpå en lang vinterperiode uden fodring, hvor de har tæret på egne fedtdepoter, så når de igen er kommet til hægterne, giver vi dem en forebyggende kur mod parasitter.
Parasitter forekommer naturligt i fiskenes miljø, og normalvis lever fiskene i en fin balance med disse organismer, men er immunforsvaret svækket enten af en lang vinter, stress af dårlig vandkvalitet eller miljøskift, så er sandsynligheden for et sygdomsudbrud temmelig stor.

Vores fiskebestand er på 6 guldfisk (ca. 10-15 cm), 7 store guldemder (ca. 30-35 cm), 2 små koi (ca. 15 cm) samt 2 guldsuder (ca. 10-12 cm)

GULDFISK

Emder og guldfiskGuldfisk kender de fleste, og den er kendt for at være en nøjsom og hårdfør havedamsfisk.
Den findes efterhånden i mange varianter og er kendt som en ivrig yngler i havedammen. Vi har også flere gange haft yngel i dammen, men de fleste æg og yngel bliver ædt, både af guldsmedelarverne, guldfiskene selv og af vores guldemder, men enkelte kan være heldige at holde lav profil, indtil de er blevet så store, at de voksne fisk lader dem være i fred. Dog er vore guldemder ved at være pænt store og kan tage selv ret store unger.

GULDEMDER

Guldemden er en flot, nærmest torpedoformet og meget hurtig, fisk. Det er en rovfisk (insektædende) og går, som tidligere nævnt, ikke af vejen for en stor fiskeunge.
Det er en flot og underholdende stimefisk, som rigtigt kommer til sin ret, hvis man holder flere eksemplarer sammen.
Guldemden er kendt for at være en sky fisk og er da også utroligt hurtigt, hvis den forskrækkes, men alle vore 7 stk. kommer tillidsfuldt helt hen til kanten, når der fodres.

GULDEMDER I LEG

Emder i legPludselig en morgen var der vild aktivitet i dammen. Der lød konstant store plask derude fra, og vi frygtede at en kat eller en sulten hejre var på jagt i dammen.
Vi skyndte os ud for at se, og der mødte os et syn, som vi aldrig tidligere havde set. Vores emder var gået i leg.
Det var første gang, vi oplevede det i vores dam, så denne oplevelse skulle nydes i fulde drag. Med "skudklart" kamera betragtede vi sceneriet fra første parket, og hvis du kører musen hen over billederne, kan du se flere af billederne.

Emder i legEmderne havde udset sig et gydested over en fintløvet plante helt inde ved kanten.
Det var desværre også tæt på nogle sten, så det viste sig efterfølgende, at nogle af fiskene var blevet meget forrevet i skindet, faktisk var der flere steder på dem, hvor skindet næsten hang i laser, det så temmelig voldsomt ud.
Vi var noget bekymrede, om disse skrammer ville være åbne "indgange" for parasitter og svampeangreb, men der skete heldigvis ikke noget, og skrammerne i skindet helede fint op i løbet af sommeren.

Emderne jagtede hinanden under legenDet var nogle meget "elskovssyge" emder, der kæmpede for at videreføre sine gener.
De jagtede hinanden med en sådan fart, at øjet dårligt kunne følge med (og da slet ikke i gennem en kameralinse), de spillede op til hinanden og kurtiserede hinanden med oprejste rygfinner og ups... helt op ad vandet. Det var et stort virvar af plask og vandsprøjt fra de efterhånden ret store emder, det så helt vildt ud.
Kort efter en sådan "jagt" var der total tummel af emder i ét virvar over det udsete gydningssted, hvor æggene blev smidt og befrugtet.

Emdeæg, læg mærke til den store klump æg helt til højre i billedetSidst på eftermiddagen, da der var faldet ro over fiskene, kunne vi se tusindvis af æg, som lå på både alger og sten, i mellem stenene og på bunden. Billedet til højre viser et udsnit af mængden af æg, læg især mærke til den massive klump æg helt til højre i billedet, lige over den gule blomst.

Næste morgen, da vi stod op, var vandet dækket af et flere centimeter tykt lag skum, det så temmelig ulækkert ud. Jeg må nok indrømme, at vi var tæt på at panikke, for selvom jeg havde læst om skum på vandet efter især koi-gydninger, så havde jeg ikke forestillet mig, at det kunne være så voldsomt. Skummet var proteinstoffer fra æggene, og vi skulle hurtigst muligt have det fjernet, så det ikke ville overbelaste filteret

Vi fik fjernet det meste af skummet, så godt som det kunne lade sig gøre med net og skovl, og så kunne vi ikke gøre ret meget mere, end at håbe på, at filteret ville klare resten.
Vi var dog meget opmærksom på vandværdierne i dagene herefter, for fiskene elsker "æggemadder", og de frit tilgængelige æg i vandet var rent "Tag-selv-bord" for dem, de gik i hvertfald alle friskt til sagen. Vi holdte derfor lidt igen med fodringen i dagene herefter, for "hvad der kommer ind - skal også ud", så for at undgå at få problemer med amoniak skiftede vi en del af vandet.

Emdernes gydning gav os godt nok noget ekstra arbejde med dammen, men det var hele besværet værd, for det havde været en fantastisk oplevelse at se.

KOI

To store emder, i midten lille koiVi har 2 små koi (ca. 15 cm) i dammen. Koi kan under rette forhold blive nogle enorme basser, som gerne vil lade sig håndfodre, og vi har flere gange følt os fristet til at omlægge dammen til en ren koidam med disse flotte skabninger, men et "rigtig" koi-dam vil kræve total omlægning, hvilket vil blive en meget kostbar fornøjelse, så de vidunderlige koi-bassiner fra bøger og billeder må vi nøjes med at drømme om. Men mindre kan bestemt også sagtens gøre det.
Vores 2 små koi har klaret 2 vintre hos os (den tredje koi gik til i den første vinter), så vi tror på, at de resterende to så er hårdføre nok til klare livet med årstidernes skiften i vores dam. Billedet til højre viser en af koierne mellem to af de store emder.

GULDSUDE

Guldsuden er en fisk, som finder størstedelen af sin føde på bunden, hvor den roder op i bunden og lever af forrådende blade m.v., men den kommer dog også gerne til foderstedet, når der fodres.
Det er vigtigt, at der ikke findes for meget slam på bunden af dammen, da suden, når den leder efter føde, også vil komme til at rode op i dette slam, hvilket kan gå ud over vandkvaliteten.

Vi har desværre ikke fået "skudt" nogle billeder af guldsuden, men af udseende kunne den minde en del om emden. Det er også en langstrakt fisk med omtrent samme farve som emden, dog er vores noget mørkere på ryggen end emderne. Sudens snude er mere rund, og halen er en smule mere udfyldt og afrundet end emdens.

Til Top
Til Forside